Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняАудиторська фiрма "Аудiкон"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ21037674
Код території за КОАТУУ5110137800
Територія (область)м. Одеса
РайонПриморський
Поштовий індекс65009
Населений пунктм. Одеса
Вулиця, будинокПiонерська, 32, к. 403
Міжміський код та телефон(0482) 37-05-16
Факс738-04-26
E-mailaudikon@ukr.net
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіСвiдоцтво № 1240
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-01-26 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюЛК Аудиторської Палати України

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТОВ "Квадро"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ30191440
Код території за КОАТУУ5110137500
Територія (область)м. Одеса
РайонПриморський
Поштовий індекс65044
Населений пунктм. Одеса
Вулиця, будинокФранцузький б-р, 8, оф. 302
Міжміський код та телефон(0482) 37-04-52
Факс37-04-52
E-mailsunline@te.net.ua
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ №124840
Дата видачі ліцензії (дозволу)2004-12-14 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку