Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні д/н x д/н
Фінансово-економічні низькi цiни x пiдвищити цiни
Виробничо-технологічні погоднi умови x д/н
Соціальні д/н x д/н
Екологічні д/н x д/н
Примітки: д/н