Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року


Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
ЗАТ "Одесавинпром" 00412027 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 10 2002-12-19 00:00:00 19798300 76.08 19798300 0 0 0
П.І.Б. фізичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
д/н 0 0 0 0 0 0 0
Усього: 19798300 76.08 19798300 0 0 0