Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Головний бухгалтер Самокiш Олена Федорiвна 2002-03-30 00:00:00 10941 0.001 10941 0 0 0
Член спостережної ради Цадзiкiдзе Арсен Миколайович 2004-04-23 00:00:00 10 0 10 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Цiсарук Вiра Вiталiївна 2002-03-30 00:00:00 200 0.008 200 0 0 0
Член спостережної ради Семищенко Вiктор Дмитрович 2002-03-30 00:00:00 22655 0.087 22655 0 0 0
Член спостережної ради Брукша Тетяна Олексiївна 2002-03-30 00:00:00 200 0.008 200 0 0 0
Член спостережної ради Дзюбенко Вячеслав Петрович 2002-03-30 00:00:00 200 0.008 200 0 0 0
Голова спостережної ради Стрижов Євген Володимирович 2002-03-30 00:00:00 200 0.008 200 0 0 0
Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич 2002-03-30 00:00:00 28589 0.1 28589 0 0 0