Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич 1957 Вища 18 ВАТ "Бiльшовик", головний бухгалтер Обрано рiшенням Спостережної ради Протокол №7 вiд 10.12.2004р.
2 Головний бухгалтер Самокiш Олена Федорiвна 0 Вища 0 д/н Назначено Наказом №177 вiд 23.08.2004р.
3 Голова спостережної ради Стрижов Євген Володимирович 1949 Вища 25 ЗАТ ОВП, гол. агроном д/н
4 Член спостережної ради Дзюбенко Вячеслав Петрович 1947 Вища 29 ЗАТ ОВП, iнженер д/н
5 Член спостережної ради Брукша Тетяна Олексiївна 1957 Вища 16 ЗАТ ОВП, економiст д/н
6 Член спостережної ради Семищенко Вiктор Дмитрович 1940 Вища 37 ВАТ "Бiльшовик", Головний агроном д/н
7 Член спостережної ради Цадзикiдзе Арсен Миколайович 0 Вища 0 д/н Обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004р.
8 Голова ревiзiйної комiсiї Цiсарук Вiра Вiталiївна 1957 Вища 25 ЗАТ "ОВП", економiст д/н