Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Виконавчий директор       Стоянов Сава Хомич
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 25.04.2005  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Самокiш Олена Федорiвна
Міжміський код, телефон, факс (04848) 47-4-43
E-mail д/н

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 31.12.2004  
  (дата)  

Емітент Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки