Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:        
д/н 0 0
Примітки: д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
д/н 0 0
Примітки: д/н
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н 0 X
Примітки: д/н
Податкові зобов'язання X 105 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1865 X X
Усього зобов'язань X 1970 X X
Примітки: д/н