Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.09.2010
Дата публікації 08.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство “Долинка”
місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,
які відбудуться “ 25 ” жовтня 2010 року об 11-00
за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 8, приміщення актового залу
Порядок денний:


1.Про прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
2.Про припинення дії договору на ведення реєстру з ТОВ «Регран» та визначення дати припинення ведення реєстру.
3.Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій Товариства та порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій.
4.Про затвердження Депозитарію та умов договору про обслуговування емісії цінних паперів.
5.Про затвердження Зберігача та умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій.
6.Про внесення змін до Статуту Товариства.


Реєстрація учасників зборів проводиметься “ 25 ” жовтня 2010 р. з 8-30 до 10-45 за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу представника акціонера). Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів складений на «01 » вересня 2010 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ВАТ «Долинка» кабінет « Бухгалтерія», з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Самокіш Олена Федорівна. Також, за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніш як за 30 днів до вищезазначеної дати скликання Зборів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 164 від 07.09.2010 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.09.2010
(дата)