Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.04.2011
Дата публікації 19.04.2011 08:24:47
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальні збори Товариства, які відбулися 15 квітня 2011 року прийняли рішення про відкликання та переобрання Ревізійної комісії Товариства.
Отян Ольга Василівна призначена на посаду члена Ревізійної комісії Товариства. Паспорт КК 243759, виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 26.03.1999 року. Володіє 256 акціями, що складає 0,0010 % Статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначена на строк - 5 років. Протягом своєї діяльності займала посаду бригадира виноградної бригади.
Кулька Раїса Сергіївна, звільнена з посади члена Ревізійної комісії за станом здоров'я. Паспорт КК 027763, виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 25.06.1998 року. Володіє 13802 акціями, що складає 0,0530 % Статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займала посаду 4 роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич