Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2012
Дата публікації 23.04.2012 01:19:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання усього складу Наглядової ради ( протокол № 1 Загальних зборів від 20.04.2012 р.).
Посадова особа Дімова Ольга Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0315%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: завідуюча центральним складом.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8 210 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання усього складу Наглядової ради ( протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 20.04.2012 р.).
Посадова особа Дімов Іван Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0507 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: агроном.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 187 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради ( протокол №1 Загальних зборів від 20.04.2012 р.)
Посадова особа Карась Олег Валентинович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0797%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бригадир виноградної бригади, член Наглядової ради..
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 746 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі обрання всього складу Наглядової ради ( протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 20.04.2012р.).
Посадова особа Луценко Віталій Григорович ( згоди на розкриття паспортних даних не надав ), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0231%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інженер - механік, член Наглядової ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6 009 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання усього складу Наглядової ради ( протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 20.04.2012 р.).
Посадова особа Триколіч Зінаїда Антонівна (згоди на розкриття паспортних даних не надала ), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0399%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер, член Наглядової ради..
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 395 акцій.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви рішенням Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2012 рік).
Посадова особа Цадзікідзе Арсен Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич