Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.09.2016
Дата публікації 29.08.2016 13:53:12
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Голова Правління. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                              ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЛИНКА”

                                                                                            код ЄДРПОУ 00413400

                                                 місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,

                                                                   повідомляє про проведення позачергових  Загальних зборів акціонерів,

                                                                        які відбудуться “29 ” вересня   2016 року о 12: 00 годині

за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, вул. Леніна ,приміщення Будинку культури, актовий зал.

 Реєстрація учасників Зборів відбудеться   «29 » вересня  2016 р. з 11: 00   до 11 : 45 години   за пред’явленням паспорта (для

   представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та  паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється  згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства станом на 24:00 годину « 23»

     вересня 2016 року. 

                                                  Проект порядку денного ( перелік питань разом з проектом рішень):

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.

Проект рішення:

      Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:  Віхровой Т.А. (Голова Лічильної комісії), Атанасовой Г.П.  (член Лічильної комісії), Малюкіна М.В. (член Лічильної комісії), Атанасовой С.О. ( член Лічильної комісії), Діну Є.Б. ( член Лічильної комісії). Лічильна комісія у даному складі обирається на термін - до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

 1. Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб  затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

      Призначити (обрати) робочі органи Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОЛИНКА», а саме Голову та секретаря Загальних зборів у наступному складі:

- Голова зборів –  Карась О.В.

- Секретар зборів –  Триколіч З.А.

 Затвердити наступний регламент зборів:

– доповіді – до 10 хв.

– виступи – до 5 хв.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями та бюлетенями  для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера), найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером, та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквизитів та підпису бюлетень вважається недійсним.

 1. Про затвердження Статуту Товариства у нової редакції. Уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у нової редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у нової редакції. Уповноважити на підписання Статуту у нової редакції – Голову Загальних зборів – Карась  О.В.

 1. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноваження особи на підписання внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства у нової редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства та Кодекс корпоративного управління Товариства у нової редакції. Уповноважити на підписання внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства у нової редакції Голову Загальних зборів – Карась  О.В.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У звязку зі змінами у законодавстві, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.  Обрати новий склад Наглядової ради Товариства, згідно з чинним законодавством України, шляхом кумулятивного голосування.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

          Обрати Наглядову раду у складі:

КАРАСЬ  ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ – акціонер ПАТ «ДОЛИНКА»

 1. Рік народження: 26 вересня 1968 року.
 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стоянов Сава Хомич
 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  20 746  штук простих іменних акцій.
 4. Освіта: вища, , закінчив  Одеський сільськогосподарський інститут у 1995  році,  факультет механізації сільського господарства.
 5. Місце роботи:  ПАТ «ДОЛИНКА», посада , яку займає - бригадир виноградної бригади №2.
 6. Загальний стаж роботи: 20 років.
 7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у ПАТ «ДОЛИНКА»  бригадиром  виноградної  бригади № 2
 8. Не судимий.
 9. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.
 10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так.
 11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата:  Мілован Л.В., Мілован Ю.М.
 12. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації  про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

   ЗАРДІАШВІЛІ ДАВИД АНЗОРОВИЧ – незалежний директор

 1. Рік народження: 28  березня  1967 року.
 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Самокіш Олена Федорівна.
 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: не волдіє акціями Емітента.
 4. Освіта: вища, закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості  ім. М.Ломоносова  у 1994 році, спеціальність – технолог - винороб.
 5. Місце роботи:  фізична особа - підприємець.
 6. Загальний стаж роботи:  32 роки.
 7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: фізична особа-підприємець.
 8. Не судимий.
 9. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.
 10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.
 11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата:  відсутні.
 12. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

КУЧУХІДЗЕ ЛЕВАН – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»  (код ЄДРПОУ

                   00412027, місцезнаходження:  65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10, кількість належних акцій – 19 798 348 простих

                   іменних акцій, не є афілійованою особою акціонерного Товариства, акціонери Товариства, що є афілійованими

                   особами - відсутні)

 1. Рік народження:  01 травня 1988 року
 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:  Столяр Олег Миколайович.
 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: не володіє акціями Емітента.
 4. Освіта: вища,  закінчив  Одеську національну академію харчових технологій та виноробства,  рік закінчення  – 2011 рік, спеціальність – виноробство.
 5. Місце роботи:  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», заступник начальника виробництва №2, начальник виробництва №1.
 6. Загальний стаж роботи:   5 років.
 7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: :  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», заступник начальника виробництва №2, начальник виробництва №1.
 8. Не  судимий.
 9. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю:  відсутня.
 10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства,  до складу органу якого він обирається: ні
 11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.
 12. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом  Наглядової ради  є,  у заяві  наявні усі відомості,  щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

ПРИЛИПКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – незалежний директор

 1. Рік народження:  05 квітня 1953 року
 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:  Стоянов Сава Хомич
 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: акціями Емітента не володіє.
 4. Освіта: вища, закінчив Львівське вище військово-політичне училище у 1975 році, за фахом- військовий журналіст.
 5. Місце роботи: фізична особа-підприємець.
 6. Загальний стаж роботи:   43 роки.
 7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: фізична особа-підприємець.
 8. Не  судимий.
 9. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю:  відсутня.
 10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства,  до складу органу якого він обирається: ні.
 11. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.
 12. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом  Наглядової ради  є,  у заяві  наявні усі відомості,  щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

УЗУНОВА  НАТАЛЯ ДЕМ'ЯНІВНА – акціонер ПАТ «ДОЛИНКА»

 1. Рік народження:  27 вересня 1963 року
 2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:  Триколіч Зінаїда Антонівна.
 3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  3 662 штук простих  іменних  акцій.
 4. Освіта: вища,  закінчила  Староказацьке СПТУ,  рік закінчення  – 1982 рік, за фахом – мастер- лаборант.
 5. Місце роботи:  ПАТ «ДОЛИНКА», хімік - мікробіолог.
 6. Загальний стаж роботи:   34 роки.
 7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:

ПАТ «ДОЛИНКА», хімік - мікробіолог.

 1. Не  судима.
 2. Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю:  відсутня.
 3. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства,  до складу органу якого він обирається:  ні.
 4. Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата:  відсутні.

         12.    Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом  Наглядової ради  є,  у заяві  наявні усі відомості,  щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердження плати за виконання обов’язків членів Наглядової ради,  уповноваження особи на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно- правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Члени  Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі, крім незалежних директорів, які отримують одноразову плату за виконання своїх обов’язків у розмірі 500 (пятсот) грн. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової  ради - Шинкаренко Світлану Борисівну.

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у ході своєї поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням,  протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, та зазначення їх граничної сукупної вартості.

                  Проект рішення:

                 У зв’язку із отриманням  у ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Товариством та ПрАТ "Одесавинпром"  

                 (ідентифікаційний  код  00412027) кредитів за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та

                 доповненнями до нього) та за Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до

                 нього) відповідно, умови  яких було затверджено протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2014

                 року, протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2015 року, та у зв’язку із укладенням Товариством

                  із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у забезпечення виконання зобов’язань за вказаними кредитним

                  договорами відповідних договорів застави та поруки,  схвалити значні правочини, які вчинені та вчинятимуться

                 Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в ході поточної господарської діяльності, пов’язані із

                 кредитуванням, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме:

 • схвалити усі укладені за погодженням із Наглядовою радою Підприємства на дату проведення цих Загальних зборів зміни до Кредитного договору № 04-221 від 28.04.2012 р.  та до усіх договорів застави, поруки, які укладено у забезпечення виконання зобов’язань за  Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р.;
 • схвалити укладення Товариством із  ПАТ "ПУМБ"  (ідентифікаційний код 14282829) будь-яких значних правочинів (як нових угод, так  і змін будь-яких діючих із ПАТ «ПУМБ» угод) на суму, що не перевищує  150  000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень (гранична сума) протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.
 • наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів на погодження  із ПАТ "ПУМБ"  та прийняття рішення про зміну (збільшення/ зменшення) в межах граничної суми будь-яких діючих  умов кредитування та будь-яких умов укладених угод про забезпечення, а також наділити Наглядову раду правом примати рішення про укладення із ПАТ "ПУМБ"  будь-яких нових кредитних договорів, договорів овердрафтного кредитування, генеральних договорів, будь-яких угод про забезпечення, визначення їх істотних умов, а також внесення змін до них, та правом ухвалювати рішення про додаткове надання рухомого/нерухомого майна або майнових прав у заставу/іпотеку ПАТ "ПУМБ" у забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Товариства та/або ПрАТ "Одесавинпром" (ідентифікаційний  код  00412027) перед ПАТ "ПУМБ" в межах вказаної у цьому пункті граничної суми.
 • Прийняття рішення про схвалення  умов укладених із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Договору поруки № 10-230 від 28.04.2012 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та Договору застави транспортних засобів № 10-156 від 01.09.2014 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та усіх інших укладених на дату проведення цих Загальних зборів договорів застави/поруки у забезпечення виконання зобов’язань  ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027) за Кредитним договором № № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього), як правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027).

                  Проект рішення:

Схвалити умови укладених із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Договору поруки № 10-230 від 28.04.2012 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та Договору застави транспортних засобів № 10-156 від 01.09.2014 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та усіх інших укладених на дату проведення цих Загальних зборів договорів застави/поруки у забезпечення виконання зобов’язань  ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027) за Кредитним договором № № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього), як правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027).

 

         Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.00413400.smida.gov.ua  

         Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами  для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою:  68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення  ПАТ «Долинка»,  кабінет № Бухгалтерія,  з понеділка по п’ятницю  з 9:00 до 16:00 години.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами  є  Головний бухгалтер -  Самокіш Олена Федорівна.

         Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 26.08.2016 року, № 162 бюлетень «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

тел.(0248)  47-4-45                                                                                                                                                                       Наглядова Рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.08.2016
(дата)