Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018
Дата публікації 06.04.2018 16:37:10
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Дімов Іван Іванович - Голова Правління. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я     З А Г А Л Ь Н И Х        З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

                                   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНКА»

                         Місцезнаходження: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка, код за ЄДРПОУ 00413400

                Наглядова рада ПрАТ «ДОЛИНКА» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка, вул. Леніна, приміщення Будинку культури, актовий зал №1.  Включити до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів питання  №16, №17, №18 наступного змісту:

  1.   Про  укладення  Рамкової угоди з АТ «ПроКредит Банк»  в сумі  25 000 000,00 (Двадцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок строком на 120 місяців.

         Проект рішення:

         Укласти Рамкову угоду з АТ «ПроКредит Банк» в сумі 25 000 000,00 (Двадцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок строком на 120 місяців.

         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «ДОЛИНКА» Дімова Івана Івановича (раніше і надалі – керівник Товариства) самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ «ПроКредит Банк», на власний розсуд визначати усі умови угоди, підписувати та подавати усі документи, необхідні для укладення угоди, укласти та підписати угоду, укладати зміни та доповнення до неї.  

17. Про оформлення кредиту в АТ «ПроКредит Банк» в сумі 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок строком на 36 місяців з ціллю поповнення обігових коштів.

         Проект рішення:

         Оформити кредит в АТ «ПроКредит Банк» в сумі 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок строком на 36 місяців з ціллю поповнення обігових коштів.

         Уповноважити Голову Правління ПрАТ «ДОЛИНКА» Дімова Івана Івановича (раніше і надалі – керівник Товариства) самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ «ПроКредит Банк», на власний розсуд визначати усі умови кредиту, підписувати та подавати усі документи, необхідні для оформлення кредиту.

 18. Про укладення договору поставки винограду технічних червоних і білих сортів між ПрАТ «ДОЛИНКА» (продавець) та ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (покупець) в кількості 5 000 (пять тисяч) тонн за ціною 6,00 (шість грн.,00 копійок) з ПДВ за 1 (один) кілограм винограду.

         Проект рішення:

         Укласти договір поставки винограду технічних червоних і білих сортів між ПрАТ «ДОЛИНКА» (продавець) та ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (покупець) в кількості 5 000 (п’ять тисяч) тонн за ціною 6,00 (шість грн.,00 копійок) з ПДВ за 1 (один) кілограм винограду.

                 Інша інформація, розкрита у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів залишається без змін.

                                                                                                                                                                                                                        Наглядова рада

       

 

                      Повідомлення опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №69(2822) від 11.04.2018 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Дімов Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2018
(дата)