Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.04.2009
Дата публікації 24.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "ДОЛИНКА", які відбулися 24 квітня 2009 року (Протокол б/н від 24.04.2009 р.) затверджені наступні зміни у складі Наглядової ради:
1. Дімов Іван Іванович (Паспорт: серія КК номер 953171 виданий 05.06.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), призначений на посаду Член Спостережної ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,05%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 5 років.Бригадир виноградної бригади, головний агроном.
2. Луценко Віталій Григорович (Паспорт: серія КЕ номер 828000 виданий 10.12.1997 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області.), призначена на посаду Член Спостережної ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,023%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немаєСтрок, на який призначено особу: 5 років.Інженером, бригадиром тракторної бригади.Володіє 6009 акціями емітента.
3. Цадзікідзе Арсен Миколайович (Паспорт: серія КК номер 103404 виданий 07.12.1998 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), переобрано на посаду Голови Спостережної ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00003%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 5 років.Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради.Володіє 10 акціями емітента.
4. Карась Олег Валентинович (Паспорт: серія КК номер 938240 виданий 11.05.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області.), ппереобрано на посаду Члена Спостережної ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,079%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 5 років.Член Наглядової ради.Володіє 20 746 акціями емітента.
5. Триколіч Зінаїда Антонівна (Паспорт: серія КЕ номер 740478 виданий 10.07.1997 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області.), переобрана на посаду Члена Спостережної ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,039%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 5 років.Член Наглядової ради.Володіє 10 395 акціями емітента.
6. Семищенко Віктор Дмитрович (Паспорт: серія КК номер 103194 виданий 19.11.1998 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області.), який займав посаду Член Спостережної ради, звільнений за власним бажанням.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,087%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2007 по 2009 роки.
7. Кедик Василь Дмитрович (Паспорт: серія КК номер 002182 виданий 18.03.1998 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області.), який займав посаду Член Спостережної ради, звільнений.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,056%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2007 по 2009 рік. Зміни відбулись у звязку зі смерттю.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич