Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


14.06.2010

Постанова № 264 - ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 264 - ОД

м.Одеса

2010-06-14

Я, Уповноважена особа Комісії – Ровинський Юрій Олександрович, начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, У відношенні: відкритого акціонерного товариства «ДОЛИНКА». Код ЄДРПОУ: 00413400. Місцезнаходження: 68253, Одеська обл., Саратський р-н, с. Долинка. Засоби зв’язку: тел. (048) 4-74-45 ; (048) 4-74-43. Банківські реквізити: р/р: 26001134612 Одеська обласна дирекція ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО: 328351.

ВСТАНОВИВ:

в процесі перевірки річного звіту ВАТ «ДОЛИНКА» за 2008 р. (№ 03-13/297 від 28.05.2009 р.) було встановлено, що в порушення вимог пункту 1 глави 1 Розділу V регулярна річна інформація була подана не в повному обсязі, а саме в частині п. 1.4 (зміст), п. 1.5 (основні відомості про емітента), п. 1.8 (інформація про посадових осіб емітента), п. 1.10 (інформація про загальні збори акціонерів), п. 1.13 (відомості про цінні папери емітента), п. 1.14 (опис бізнесу емітента) та п. 1.15 (інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента) Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р., та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364. Враховуючи наявність в діянні товариства ознак правопорушення, постановою № 256-ОД від 17 травня 2010 року у відношенні ВАТ «ДОЛИНКА» було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів. Зазначеною постановою товариство було зобов’язано прибути до теруправління 01 червня 2010 р. для підписання акту про правопорушення та надання відповідних пояснень. Про своєчасне отримання постанови 29.05.2010 р. свідчило повідомлення про вручення поштового відправлення за № 4279219 від 19.05.2010 р. На підставі вищевикладеного, у відношенні ВАТ «ДОЛИНКА» 01.06.2010 року було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 266-ОД, підписаний представником товариства – Віхровою Т.А. Постановою № 269-ОД від 02 червня 2010 р. розгляд справи у відношенні ВАТ «ДОЛИНКА» було призначено на 14 червня 2010 р. Про своєчасне відправлення постанови 03.06.2010 р. свідчив реєстр № 2 листів з повідомленням від 03.06.2010 р. Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, та згідно пояснень представника товариства – Віхрової Т.А., було встановлено, що правопорушення відбулось у звязку із відсутністю кваліфікованого спеціаліста на підприємстві. Крім цього, ВАТ «ДОЛИНКА» свою вину визнало, та в подальшому зобовязалось не порушувати вимог чинного законодавства. Також емітентом було надано виправлений річний звіт за вх. № … від 14.06.2010 р. Враховуючи вищезазначене на підставі ст. ст. 8, 9, 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”,

ПОСТАНОВИВ:

1. За надання не в повному обсязі до Одеського територіального управління ДКЦПФР річного звіту за 2008 р. - застосувати до ВАТ «ДОЛИНКА» санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 20 (двадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 340 (триста сорок) гривень. 2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене акціонерне товариство, перерахувати в доход державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім’я управління органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ банку звітності 106, р/р 31116106700423, отримувач: УДК у Саратському р-ні ГУДКУ в Одеській області, МФВ: 828011, код отримувача: 23214784, протягом 15 днів з моменту отримання даної постанови. 3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію платіжного доручення, засвідчену банком, із супровідним листом), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Жуковського, 33. 4. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії, Начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.О. Ровинський